General Committee

 • Home
 • General Committee

General Committee

General Chair
 • Dr. Sonali Ridhorkar
 • Dr. Smita Nirkhi
Organizing Chair
 • Amit Pimpalkar
 • Sharda Chhabria
Program Chair
 • Tabassum Khan
 • Priyanka Gonnade
Publicity Chair
 • Ravindra Kale,
 • Satish Pusdekar
 • Charanjeet Dadiyala
Easy Chair Maintenance
 • Amit Pimpalkar
 • Sharda Chhabria
 • Rahul Suryawanshi
 • Pushpa Chutel
 • Urmila Shrawankar
Publication Chair
 • Antara Bhattacharya
 • Minakshee Chandankhede
 • Vikrant Chole
 • Diksha Gabhane
Registration & Finance Chair
 • Hemlata Dhakhore
 • HemlataKosare
 • Rashmi Ganar
 • Sandhya Dhage
Organizing Committee
 • Kiran Likhar
 • Rajesh Nasare
 • Sunita Bajaj
 • Priya Khobragade
 • Tarang Bahorupi